Arayacağınız kelimeyi giriniz

Kurs


10–12 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kurs Programı

Çocuklar için hazırlanan yaratıcı drama, çocuklarda rol oynama ve doğaçlama tekniklerinin geliştirilmesini, Çocukların kendi yaşantılarından yola çıkarak bir oyunları ve çocuk oyunlarını da işe katarak oynuyormuş gibi canlandırılmasına amaçlar. Yaratıcı Drama Kursu sırasında öğrenciler her şeyi yaşayarak ve yaparak öğrenir.  Kurs boyunca öğrencilerin sırada oturması değil derslere etkin olarak katılması amaçlanır. Öğrenciler tarafından dersin içeriğini özümsenmesi ve içsel yaşantıya dönüştürülmesi çok önemlidir.

10–12 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kurs Programının Amacı

10 – 12 yaş grubu yaratıcı drama kursu programının amacı şu şekildedir;

 • Kursiyerlerin grup içerisinde etkileşime girerek iletişim kurmaları
 • Bireysel farklılıkları ayırt edebilmeleri
 • Bireysel özellikleri tanımaları
 • Grup çalışmalarında uyum ve becerilerini geliştirmeleri
 • Etkileşim ve iletişim kurma konusunda istekli olmaları
 • Yaratıcı dramanın özelliklerini açıklamaları
 • Kişi, nesne ve durum üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırabilmeleri
 • Empati kurabilmeleri

10–12 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kurs Programının Kursiyere Kazandırdıkları

10 – 12 yaş grubu yaratıcı drama kursuna katılan kursiyerlerin kazanacağı deneyimler şu şekildedir;

 • Kursiyerler konuların üretimi sırasında bütün drama tekniklerinden yararlanır ve konuların işlenişi sürekli hale gelir.
 • Kurs programına katılan öğrenciler yaratıcı dramanın diğer sanat dalları ile ilişkisine yönelik çalışmalarda sergi ve müzelerde gezi ve incelemeler yapar.
 • Alanında uzman isimler konular işlenirken sınıflara davet edilir ve konu daha zengin bir şekilde öğrencilere aktarılır.
 • 10 – 12 yaş grubu öğrenciler 15 kişilik sınıflarda eğitim alır.
 • Katılımcılar konular işlendiği sırada edindikleri bilgi ve birikimleri gösterme fırsatını yakalar.
 • Program sırasında katılımcıların davranışa yönelik etik kurallar edilmesi sağlanır.
 • Kursa katılan 10 – 12 yaş grubu çocuklar kurs sonunda katılım belgesi ile ödüllendirildi.

10–12 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kursu Ders Saatleri

10 – 12 yaş grubu yaratıcı drama Kursu ders saatleri şu şekildedir;

Haftalık Süre: Haftanın bir gününde 3 ders saati

Toplam Süre: 32 hafta x 3 ders saati = 96 ders saati

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10-12 Yaş Yaratıcı Drama Eğitimi”

Başlangıç Tarihi Haziran 29, 2019
Süresi 96 Saat
Kurum APA
Şube İstanbul
Kontejjan 14

Harita Lokasyonu

Kursu Paylaş